احساس تنهایی

اگه دلت گرفت..سکوت کن.. این روزا کسی معنی دلتنگی رو نمیفهمه

تیر 94
20 پست
شهریور 93
12 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
6 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
8 پست
اسفند 91
1 پست