سخنرانی های شیخ پردل (01)

کلیپ های زیبا از شیخ صالح پردل


قسمت اول_ 1 تا 20

 

01) موضوع:  در راه خدا خرج کنید.         دانلود

02) موضوع:  فخر کردن پیامبر.              دانلود

03) موضوع:   جشن تولد.                     دانلود

04) موضوع: سه چیزبایدبرای خداباشد.      دانلود

05) موضوع: داستان نجات جوان از زنا.    دانلود

06) موضوع:  صلوات فرستادن.             دانلود

07) موضوع:   مرگ های ناگهانی .         دانلود

08) موضوع:   تجاری که از علما بهترند.  دانلود

09) موضوع:  در مورد روز جمعه.      دانلود

10) موضوع:    توسل کردن.              دانلود

11) موضوع:  زندگی با رنگ خدایی.    دانلود

12) موضوع:  عـاقبت گنــاه.               دانلود

13) موضوع:  ارکــان اسـلام.              دانلود

14) موضوع:  دوسـتی با خــدا.            دانلود

15) موضوع:  علامات قیامت.             دانلود

16) موضوع: یارب نظرتو برنگردد.           دانلود

17) موضوع:  پریشانی روح و درمان آن .   دانلود

18) موضوع:  صبر هنگام مصیبت.          دانلود

19) موضوع:  دعای خیلی زیبا.               دانلود

20) موضوع:پیام های آسمانی سوره کهف.   دانلود

 

ادامه...

 نویسنده: اهل سنت_4778

 

/ 0 نظر / 53 بازدید