سخنرانی های شیخ پردل (02)

کلیپ های زیبا از شیخ صالح پردل


قسمت دوم_ 21 تا 40

 

21) موضوع: چهار پیام قبر از شیخ پردل.           دانلود

22) موضوع: شفاعت قرآن و روزه از انسان        دانلود

23) موضوع: عقد اسلامی و جشن غیر اسلامی.    دانلود

24) موضوع: دو اعتراف باعث رسیدن به کمال میشه.       دانلود

25) موضوع: عاقبت توهین جنرال ترکی به قرآن کریم.     دانلود

26) موضوع:   درکنفرانس امام ابوحنیفه وگفتگوی ادیان.   دانلود

27) موضوع :  فایده ی عروسی اسلامی.  دانلود

28) موضوع:   استقامت در دین .        دانلود

29) موضوع:  تربیت فرزندان.           دانلود

30) موضوع:  ادم شرابخوار.            دانلود

31) موضوع: راههای رسیدن به خدا .  دانلود

32) موضوع:  سخرانی توبه.            دانلود

33) موضوع:  داستان لقمه حلال.       دانلود

34) موضوع:  فقــــــــط *الله* .        دانلود

35) موضوع:  «داستان انصار»        دانلود

36) موضوع:   (دعای مادر)            دانلود

37) موضوع:  علمای بلوچستان.        دانلود

38) موضوع: شیخ پردل نقش زن .     دانلود

39) موضوع: وقتی بغض شیخ پردل به عشق جوانان ترکید.   دانلود

40) موضوع: پسری که شیخ پردل را مبهوت خودش کرد.    دانلود

 

 نویسنده: اهل سنت_ 4778

 

/ 0 نظر / 49 بازدید